Teach the teacher

CAAP heeft voor docenten zogeheten Teach de Teacher trainingen ontwikkeld. In deze trainingen wordt onder andere de filosofie achter het software pakket behandeld.  Het uitgangspunt is dat de docent zijn studenten kan coachen, zodanig dat de student zichzelf stapsgewijs het gebruik van de software eigen maakt. Naast de filosofie achter SOLID EDGE krijgt de docent ook een introductie over het te gebruiken lesmateriaal dat door CAAP en Science-web is ontwikkeld en hoe dit toe te passen tijdens de lessen. Aan de hand van diverse opdrachten krijgt de gebruiker maximaal inzicht en vaardigheid van de mogelijkheden van SOLID EDGE.

CAAP is gecertificeerd en gekwalificeerd door Siemens als trainingsinstituut voor het onderwijs. Hierdoor is de cursist verzekerd van goede gekwalificeerde trainers, zijn de docenten exact op de hoogte van de zaken die belangrijk zijn voor hun studenten en op welke manier zij de studenten optimaal kunnen begeleiden naar hun toekomst.

De gebruikersvriendelijkheid van SOLID EDGE enthousiasmeert de gebruiker. Het eenvoudig en snel kunnen visualiseren van ideeën in SOLID EDGE  spreekt zowel leerling als docent erg aan. Het kunnen werken met SOLID EDGE geeft de student meer kans op de arbeidsmarkt omdat deze tool als industriestandaard wordt gezien . 

Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten over een Teach de Teacher-training, klik dan op navolgende link: www.caap.nl of bel met 033-4573322